ข่าวการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการตอบประเด็นข้อสงสัยของข้าราชการครู

ในโอกาสการประชุมครูทั่วประเทศในงาน นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู รมว.ศึกษาธิการ ได้ชี้แจงและตอบคำถามของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ในหลายประเด็นดังนี้

ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : ขอยืนยันว่าไม่มีการถ่ายโอนอย่างแน่นอน

ตำแหน่งข้าราชการครูจะเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการหรือไม่ : ไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ และรู้สึกภูมิใจแทนข้าราชการครูทุกคน ที่จะได้เข้ารับเข็มพระราชทานเมื่อเกษียณอายุราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะถูกยุบหรือไม่ หากถูกยุบจะไปปฏิบัติงานที่ใด : ไม่ยุบ และต้องทำงานหนักขึ้น เพราะได้มอบหมายให้ร่วมขับเคลื่อนงานในหลายเรื่องร่วมกับศึกษาธิการภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ได้มีการกำหนดการสอบบรรจุครูแล้วหรือไม่ : ยังไม่กำหนด เนื่องจากจะดำเนินการย้ายครูทุกจังหวัดให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ขยายเวลาการย้ายรอบ 1ปี 2559 ให้เสร็จสิ้น จากเดิมเดือนเมษายน 2559 ปเป็นเดือนมิถุนายน 2559 จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. จะร่วมกำหนดปฏิทินในการดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งจะมีหลอมรวมบัญชีครูผู้ช่วยที่สอบได้เป็นบัญชีของ กศจ. เพื่อให้มีการใช้บัญชีข้ามเขตได้ภายในจังหวัด นอกจังหวัด นอกภาค เพื่อบรรจุครูที่คงค้างอยู่จำนวน 16,000 คน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคมีข้อดีอย่างไร : การบริหารจะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอำนาจจะอยู่กับ กศจ. สามารถดูภาพรวมของทั้งจังหวัด ทำให้สามารถบรรจุและโยกย้ายบริหารจัดการได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้จะปรับปรุงการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้ช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ฝากให้ทุกคนช่วยกันทำงานเป็นทีมในทุกระดับ  : ตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกคนยืนยันว่าจะไม่ทิ้งครูไปไหน หากเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยด้วยกัน หากสุขก็ต้องสุขด้วยกัน และการทำงานใด ๆ จะไม่มีวาระซ่อนเร้น โดยยืนยันว่าจะยึดหลักธรรมาภิบาล หากใครคิดไม่ดีโดยเฉพาะคิดหากินกับเด็กและครู หรือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ส่วนตน ขอให้คนเหล่านั้นประสบกับความล้มเหลวตลอดไป

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : สรุปการประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!