ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=