หน้าแรก แม่ใจสลายลูกถูกลืมบนรถตู้ ขาดอากาศตายทุรนคาเบาะ แม่ใจสลายลูกถูกลืมบนรถตู้ ขาดอากาศตายทุรนคาเบาะ

แม่ใจสลายลูกถูกลืมบนรถตู้ ขาดอากาศตายทุรนคาเบาะ

แม่ใจสลายลูกถูกลืมบนรถตู้ ขาดอากาศตายทุรนคาเบาะ

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=