หน้าแรก ข่าวการศึกษา เอกสารประกอบก...

  เอกสารประกอบการประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

  11550
  แบ่งปัน

  S__34324631

  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ครู มีภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้ารับฟังนโยบายร่วมกันทั้งประเทศ  ในงานประชุม นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ในการนี้ จึงได้มีเผยแพร่เอกสาร ที่จะใช้ในการประชุมในครั้งนี้โดยมีรายละเอียดหลายส่วน หลายหน้า ที่น่าสนใจ เชิญโหลดไปอ่านได้เลย

  123

  โหลดเอกสาร : นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-