การเรียนการสอนสาระความรู้

ฟรีดาวน์โหลดหนังสือ ครูประณีตคิดนอกกรอบ : ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด

หนังสือดีๆที่ แนะนำโดย สสค. ที่เปิดให้ดาวน์โหลดไปอ่านฟรี เป็นเทคนิคการสอนให้แก่ครูทุกท่านได้เป็นอย่างดี

nzu2dsfawndbepvf_รูปภาพปกครูประณีต 50หนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือเรื่อง “Teaching Outside the box : How to Grab Your Students by Their Brains”  ซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงการทำหน้าที่ครูที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดทั้งในด้านหลักคิด ทัศนคติ จิตวิทยา ตลอดจนรายละเอียดในทางปฏิบัติ  โดยผู้อ่านสามารถเลือกแนวคิดในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบตามวิจารณญาณ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : สสค.

แสดงความเห็น

แท็ก