ให้เรียนซ้ำชั้น

ให้เรียนซ้ำชั้น

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=