ข่าวการศึกษา

สพฐ.ส่งนักจิตวิทยาเกาะติดเด็ก

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.ส่งนักจิตวิทยาคลินิกนั่งประจำทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หวังเกาะติดแก้ปัญหาเด็กอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (9 พ.ค.) นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากการทำโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) โดยให้มีนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมทำงานช่วยเหลือนักเรียน พบว่า เกิดประโยชน์อย่างมาก เด็กกล้าเปิดใจพูดคุย ดังนั้น ศูนย์ ฉก.ชน.จึงได้เสนอต่อนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ขอให้มีนักจิตวิทยาคลินิกประจำทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เขตพื้นที่ละ 1 คน ซึ่งนายการุณได้อนุมัติให้ดำเนินการได้ โดยระยะแรกจะทดลองนำร่องใน 20 เขตพื้นที่ฯ ที่มีการจัดระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่ดีก่อน ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ฯ จะคัดเลือกนักจิตวิทยาคลินิกไปทำงานเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆในโรงเรียน และนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบ โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2559 และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559 ทั้งนี้ ศูนย์ฉก.ชน.ได้เตรียมงบประมาณไว้ 1.8 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานดังกล่าว.

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/396406


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close