สื่อการสอน

คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน

ไฟล์จากสถาบันภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อราชบัณฑิตยสถานจะใช้ในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำนี้ คุณครูสามารถใช้ฝึกการสะกดคำได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูในโอกาส ต่อไป  ขอให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนตามอัธยาศัย

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!