หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน คู่มือการพูดส...

    คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน

    6176
    แบ่งปัน
    ไฟล์จากสถาบันภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำ ตามแนวทางของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อราชบัณฑิตยสถานจะใช้ในการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย คู่มือการพูดสะกดคำนี้ คุณครูสามารถใช้ฝึกการสะกดคำได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูในโอกาส ต่อไป  ขอให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนตามอัธยาศัย

    -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-