หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน ข้อสอบ แบบฝึก...

  ข้อสอบ แบบฝึก คิดเลขเร็ว ป.1 – 6 กว่า 1000 ข้อ

  3914
  แบ่งปัน

  แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  จาก  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  ข้อสอบการคิดเลขเร็ว ป.1-6

  เชิญโหลดเพื่อเอาไปฝึกลูกของเรากันครับ

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-