วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017
หน้าแรก ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-