ข่าวการศึกษา

เร่งดันมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

สพฐ.สร้างความเข้มแข็งโรงเรียน เน้นจัดพฤติกรรมเด็กทางบวก -ลดความรุนแรง เตรียมเสนอออกประกาศการใช้แนวปฎิบัติมาตรฐานควารุนแรงในโรงเรียน

วันนี้(3พ.ค) นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า   จากการประชุมเครือข่ายวิชาการเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ปี 2559  โดยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 58 โรง และ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 11 โรง เข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ กลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ได้เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการเรื่องความรุนแรง พร้อมกับการเป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ด้วย   โดยการประชุมดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงการจัดการพฤติกรรมเด็กนักเรียนเชิงบวก การกระตุ้นกระบวนการทางความคิด รวมถึงการใช้พลังเชิงสร้างสรรค์พลิกชีวิตเด็ก ซึ่งมีตัวอย่างของโรงเรียนหลายแห่งดำเนินการในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  เช่น ครูบางคนยอมเผาไม้เรียวประกาศจะไม่มีการใช้ความรุนแรงในการตีเด็กอีกต่อไป เป็นต้น ซึ่งก็ทำให้เด็กและครูอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และคาดว่าตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ครูคนอื่นๆลุกขึ้นมาให้ความ สำคัญกับปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนมากขึ้น

“จากการประชุมใน ครั้งนี้ทำให้เราตกผลึกมาตรฐานความรุนแรง พร้อมกับเสนอให้ เลขาธิการ กพฐ.รับทราบ เพื่อประกาศให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ใช้เป็นแนวปฎิบัติต่อไป  สำหรับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จะประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1.นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่อาจก่ออันตราย ต่อนักเรียนในโรงเรียน 2.นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน และ 3.การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ” นายธีร์ กล่าว

ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความเห็น

แท็ก