หน้าแรก แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู

แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู

แผนศึกษาชาติให้คนเก่งเป็นครู

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=