วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017
หน้าแรก ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4% ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4%

ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4%

ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4%

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-