หน้าแรก ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4% ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4%

ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4%

ครูเอกชนมีสิทธิ์เก้ออดขึ้นเงินเดือน 4%

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=