ข่าวการศึกษา

ครม.ไฟเขียวศธ.ไทยร่วมมือศธ.ไอร์แลนด์

วันนี้ (24 ธ.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ ที่ประชุมนี้มีมติเห็นชอบตามที่ศธ.ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (เอ็มโอยู ) ด้านการศึกษาระหว่าง ศธ.ไทย กับ กระทรวงศึกษาธิการและทักษะ (Minister for Education andSkills) ของไอร์แลนด์ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ และใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการเสริมสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการทางการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ การอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบ และโครงสร้างทางการศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
รมว.ศึกษาธิการกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการรับรองคุณภาพทางการศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมความคิดริเริ่มในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทาง เทคโนโลยีการอาหาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาธารณสุขศาสตร์ และการศึกษาทางไกล ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับบริษัท เป็นต้น.
ที่มา : เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!