หน้าแรก ชงใช้”ม.44″ดันพ.ร.บ.ศึกษา การันตีเงินเดือนครูเท่าหมอ ขณะเดียวกันใช้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวเลื่อนเงินเดือนครู

ขณะเดียวกันใช้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวเลื่อนเงินเดือนครู

ขณะเดียวกันใช้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวเลื่อนเงินเดือนครู

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=