หน้าแรก เลขากอศ.โวยรร.สพฐ.สกัดเด็กต่อสายอาชีพ เลขากอศ.โวยรร.สพฐ.สกัดเด็กต่อสายอาชีพ

เลขากอศ.โวยรร.สพฐ.สกัดเด็กต่อสายอาชีพ

เลขากอศ.โวยรร.สพฐ.สกัดเด็กต่อสายอาชีพ

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=