“รวย..ทรัพย์สิน” มีมูลค่ามากกว่า “หนี้”

“รวย..ทรัพย์สิน” มีมูลค่ามากกว่า “หนี้”

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=