หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน แบบฝึกการสอนภ...

  แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได 5ขั้น ขอนแก่นโมเดล โรงเรียนอ่านออก 100 เปอร์เซ็นต์

  22256
  แบ่งปัน

  181648zhrodhlwolv03tr0

  แบบฝึกการสอนภาษาไทยด้วยบันได  5ขั้น ขอนแก่นโมเดล โรงเรียนอ่านออก 100 เปอร์เซ็นต์

  ลิ้งค์1.https://drive.google.com/file/d/0B-aGwkRrAzSgNlUzeFFISDFwLW8/view?usp=sharing

  ลิ้งค์2.https://docs.google.com/uc?id=0B-aGwkRrAzSgNlUzeFFISDFwLW8&export=download

  ลิ้งค์สำรอง 3. http://dl-18.one2up.com/onetwo/c … df4b240a938bdd8.rar

  วิธีการดาวน์โหลด

  171714l4152961g3776b5l171714fduioa00hiy9yqi1

  ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-