หน้าแรก การเรียนการสอน สื่อการสอน ชุดฝึกการอ่าน...

  ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง

  31679
  แบ่งปัน

  สพป. อุบลราชธานี เขต 4 ได้เผยแพร่หนังสือการฝึกอ่านคล่องเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.2 – ป.6 แอดมินก็เลยนำมาแชร์เผื่อจะมีคุณครูท่านใดสนใจ

  · อ่านคล่องเขียนคล่องป.2
  · อ่านคล่องเขียนคล่องป.4
  · อ่านคล่องเขียนคล่องป.5
  · อ่านคล่องเขียนคล่องป.6
  · ชุดฝึกวิจัยการอ่าน ป.3

  ขอขอบคุณ : สพป.อุบลราชธานี เขต 4

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=