วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017
หน้าแรก มาเพิ่มแรงจูงใจในการส่งการบ้านของนักเรียนด้วยการสะสมแสตมป์กันดีกว่า แสตมป์แก้ปัญหาเด็กไม่ส่งการบ้าน

แสตมป์แก้ปัญหาเด็กไม่ส่งการบ้าน

แสตมป์แก้ปัญหาเด็กไม่ส่งการบ้าน

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=