หน้าแรก ข่าวการศึกษา สรุปนโยบายการ...

  สรุปนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  962
  แบ่งปัน

  ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กทม.

  สรุปรายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  powerpoint ท่านณัฐพงษ์  สรุปการประชุมขับเคลื่อน

  =คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=