หน้าแรก ปลัดศธ.ตั้ง′ศธจ.-รองศธจ.′ 77จว.แล้ว ปลัดศธ.ตั้ง′ศธจ.-รองศธจ.′ 77จว.แล้ว

ปลัดศธ.ตั้ง′ศธจ.-รองศธจ.′ 77จว.แล้ว

ปลัดศธ.ตั้ง′ศธจ.-รองศธจ.′ 77จว.แล้ว

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=