ข่าวการศึกษา

ว1/2559 กคศ.รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 203 รางวัล

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ว1/2559
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

2. แบบคำขอ แบบรายงาน และแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน

3. แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ 1-3) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ (แบบ 4) และแบบเสนอรายชื่อ (แบบ 5)


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close