หน้าแรก ข่าวการศึกษา ว1/2559 กคศ.ร...

  ว1/2559 กคศ.รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจำนวน 203 รางวัล

  6213
  0

  ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
  ว1/2559
  ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

  2. แบบคำขอ แบบรายงาน และแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน

  3. แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ 1-3) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ (แบบ 4) และแบบเสนอรายชื่อ (แบบ 5)

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-