หน้าแรก ข่าวการศึกษา แนวการสอนซ่อม...

  แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ป.1-3

  10973
  0

  แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ป.1-3 จาก เผยแพร่โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

  cats

  [คู่มือการพูดสะกดคำ]

  [แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (เล่ม 1)]

  [แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 (เล่ม 2)]

  ที่มา เว็บไซต์ http://www.rayong2.go.th/home/index.php?name=department&file=readdepartment&id=354

   

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-