ข่าวการศึกษา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดระดับจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์ และประกวดชิงแชมป์ระดับประเทศภายในเดือนมีนาคม 2559

รายละเอียด

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใบสมัครการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!