ข่าวการศึกษา

สตง.ไฟเขียวรร.ซื้อตำราองค์การค้าได้ก่อนเจ้าอื่น

สพฐ.โชว์ผล สตง.วินิจฉัยกรณี สกสค.ขอ รร.สนับสนุนซื้อหนังสือองค์การค้าฯ เป็นลำดับแรกได้ ไม่ถือว่าผูกขาดหรือขัดกฎหมาย

จากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ.0020/1330 ประทับ “ลับมาก” ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ส่งถึงเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาดำเนินการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรับรองสำเนาถูกต้องส่งให้แก่ สตง. เพื่อประกอบการตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ได้รับหนังสือจาก สตง.จริง โดยเป็นหนังสือสอบถามกรณีการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการที่ สพฐ.มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) แจ้งเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ให้โรงเรียนที่ต้องซื้อแบบเรียนพิจารณาสนับสนุนจากองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นลำดับแรกนั้น อาจขัดต่อกฎหมาย ดังนั้นตนจึงรายงานให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ทราบเรื่องดังกล่าวและทำหนังสือชี้แจงกลับไปยัง สตง.ถึงหลักการและเหตุผลว่า การให้โรงเรียนพิจารณาซื้อหนังสือจากองค์การค้าฯ เป็นลำดับแรกนั้นไม่ใช่การผูกขาดการซื้อขายกับองค์การค้าฯ เพราะยังเปิดช่องให้โรงเรียนมีโอกาสเลือกซื้อหนังสือต่อสำนักพิมพ์เอกชนรายอื่นได้ โดยต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงและประหยัดงบประมาณ และที่ผ่านมา นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้าฯ ได้สอบถามไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีคำวินิจฉัยแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ ไม่ขัดกับมาตรา 64 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการผลิตสื่อ แบบเรียน ฯลฯ และเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่ง รมว.ศธ.ได้เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าว สพฐ.จึงแจ้งให้โรงเรียนทราบ

“ผมขอยืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ได้ผูกขาดหรือปิดกั้นโรงเรียน และอะไรที่เกิดคำถามก็สามารถหาคำตอบในคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ ได้ และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีโรงเรียนใดสอบถามเรื่องการจัดซื้อหนังสือเข้ามา” เลขาฯ กพฐ.กล่าว
ด้านนายธเนศพลกล่าวว่า การขอความร่วมมือให้โรงเรียนสนับสนุนซื้อหนังสือจากองค์การค้าฯ นั้น ที่ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้ออกคำวินิจฉัยให้การรับรองในการปฏิบัติของ รมว.ศธ.ด้วยว่าสามารถทำได้ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเขียนชัดเจนว่าขอให้เลือกซื้อกับองค์การค้าฯ ก่อนเป็นลำดับแรก แต่สามารถซื้อกับสำนักพิมพ์เอกชนรายอื่นได้ ในกรณีที่โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เช่น ถ้าพบว่าหนังสือขององค์การค้าฯ แพงกว่าเอกชน หรือคุณภาพการพิมพ์ของเอกชนดีกว่า ฯลฯ โรงเรียนจะตัดสินใจซื้อจากเอกชนก็ทำได้.

ที่มา : ไทยโพสต์

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close