คลิปเด่น

ครูภูเขา

รางวัลชนะเลิศการประกวดสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “เชิดชูครูดี” ชื่อผลงาน “ครูภูเขา” ของทีม ช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ

แสดงความเห็น

แท็ก