รวมข้อสอบโอเน็ตทุกวิชา ป6.และม.3 ปีการศึกษา2552-2556

183873
onet

รวมข้อสอบโอเน็ต ป6.และม.3 ปีการศึกษา52-56

 

ข้อสอบ O-NET ปี 2552
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2552
ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET ปี 2554
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2555
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2555
ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-NET ปี 2556
ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-NET ปี 2556
ชั้น ม.3

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=