ข่าวการศึกษา

“กกต.”จับมือ“ศธ.”เปิดเพลง“พลเมืองเป็นใหญ่”ให้ นร.ฟัง ก่อนเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการการมีส่วนร่วม  เปิดเผยว่า ทาง กกต.ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย โดยได้ขอความร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาฯ 5 ประเด็น ดังนี้
1.ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2.ขอให้ สพฐ.กำหนดตัวชี้วัดเรื่องความเป็นพลเมือง หรือกิจกรรมการสร้างพลเมืองและการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานในการประเมินโรงเรียนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

นายประวิชกล่าวต่อว่า
3.ขอความร่วมมือพิจารณาจัดทำสำเนาแผ่นซีดีเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” และจัดส่งให้ตามโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพฐ.เพื่อเปิดเพลงดังกล่าวในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติหรือใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ ของทางโรงเรียน
4.ร่วมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) โดยใช้สถานที่ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ตำบล) เป็นที่ตั้งและอนุญาตให้ครู กศน.ตำบล เป็นเลขานุการ ศส.ปชต.โดยกำหนดเป้าหมายขยายศูนย์เพิ่มเติมให้ครบทุกตำบล ภายในปี พ.ศ.2559 จำนวน 5,888 ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2558 เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1,536 ศูนย์

นายประวิชกล่าวอีกว่า และ
5.ขอความร่วมมือในการสั่งการให้ กศน.อำเภอ ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ในช่วงที่มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ อย่างไรก็ตาม การประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กกต. และกระทรวงศึกษาฯในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : มติชน

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!