ป.ป.ช. แจ้งข้อหาหนักมาตรา 157 “ข้าราชการ อบต.” ปลอมเอกสาร ทุจริตเบิกค่าเช่าบ้าน !

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

Close

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา