สาระความรู้หนังสือราชการ

คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดินของโรงเรียน

ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับโรงเรียนที่มีที่ดินราชพัสดุ หรือที่ดินจากการบริจาคอยู่เยอะ เพื่อให้เกิดรายได้ในสถานศึกษา หนังสือคู่มือนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เผยแพร่ไว้ ดังนี้
>> หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว3081 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือนำ
คู่มือการจัดหาประโยชน์จากที่ดิน
บทที่ 4
บทที่ 5
ตัวอย่างคำถาม คำตอบ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!