หน้าแรก การเรียนการสอน รูปแบบข้อสอบ ...

รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558

16395
0

สทศ.ได้ออกแนวทางสำหรับการออกข้อสอบโอเน็ตทุกปีและปีนี้ก็เช่นกัน สทศ.ก็ได้ออกแนวทาง ให้ครูที่สอนรายวิชาทั้ง 5 วิชาได้เตรียมตัวให้ความรู้เด็กๆเพื่อทำการสอบวัดผลในระดับชาติ O-NET ให้ได้คะแนนดีๆ

1

2

3

4

5

6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ม.6

คู่มือการใช้งานระบบ O-NET (สำหรับครู)

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-