ข่าวน่าสนใจ

เดือนเพ็ญ หนังสั้นสะเทือนใจ จากนักเรียนชั้น ป.6

เดือนเพ็ยเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุ­ณ เนื้อเรื่องบทละครที่เขียนขึ้นจากสภพาความ­เป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีอยู่ใน­สังคมปัจจุบัน หัวเรื่องค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 3 โดย ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 042-131100
https://www.facebook.com/sangkorschool

เป็นเรื่องที่สะเทือนใจสำหรับคุณครูหลายๆท่าน ที่ได้ทำผิดพลาดไป เมื่อเห็นนักเรียนนั่งหลับในห้องเรียน ดื้อ ไม่ตั้งใจเรียน  แท้จริงแล้วลึกๆ อาจจะมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตา ใจของครูเป็นสิ่งสำคัญที่ครูจะต้องเข้าถึงใจของเด็ก คุณครูลองพิจารณาเด็กๆด้วยหัวใจกันเถิดครับ

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button