วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก กก.อำนวยการปฏิรูปฯ ถกลดภาระครู 30ต.ค. กก.อำนวยการปฏิรูปฯถกลดภาระครู30ต.ค.

กก.อำนวยการปฏิรูปฯถกลดภาระครู30ต.ค.

กก.อำนวยการปฏิรูปฯถกลดภาระครู30ต.ค.

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-