คลิปเด่น

โคกขาม ไฟท์ติ้ง ฮาน้ำตาเล็ด จากทีมพากษ์พันธมิตร

“ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเสร­ิมสร้างความรักสามัคคีของตำรวจและประชาชนใ­นพื้นที่ สภ.โคกขาม ผ่านการมีกิจกรรมร่วมกันและเพื่อความบันเท­ิงเท่านั้น”

 

แสดงความเห็น

แท็ก