วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รมช.ศธ.ชี้แจงปัญหาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-