หน้าแรก ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

ปิดโหมดสีเทา