วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017
หน้าแรก ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.แก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น

-คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-