ข่าวสอบบรรจุครู

รวมลิ้งค์ประกาศสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558

ประกาศ สพท.ที่เปิดสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการ เข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ใน 111 เขตพื้นที่ฯ แบ่งเป็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 79 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 31 เขต โดยเปิดสอบใน 42 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่างทั้งหมด 1,503 อัตรา

  1. รับสมัครวันที่ 14-20 ก.ย.58 นี้
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 25 ก.ย.58
  3. สอบแข่งขันพร้อมกันวันที่ 10-12 ต.ค.58
  4. และประกาศผลการสอบภายในวันที่ 20 ต.ค.58

การสอบแข่งขันครั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดสอบเองโดยรวมกลุ่มในพื้นที่ตามเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 13 เขต และคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อสอบ ดังนี้

  1. เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 1 ได้แก่ ม.เชียงใหม่  และ ม.ราชภัฏเชียงราย
  2. เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 2,3,4,5,6,9 และ 13 ได้แก่ ม.สวนดุสิต
  3. เขตตรวจราชการ ศธ.เขต 7 ได้แก่ ม.ขอนแก่น เขตตรวจราชการ
  4. ศธ.เขต 8 ได้แก่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
  5. เขตตรวจราชการศธ.เขต 10 ได้แก่ ม.ทักษิณ
  6. เขตตรวจราชการ ศธ.เขต 12 ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้ทุกเขตพื้นที่จะต้องเร่งทำสัญญาจ้างมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่
สำนักงานเขตพื้นที่
ประกาศรับสมัคร
1 กระบี่ ประกาศ
2 กรุงเทพมหานคร ประกาศ
3 กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ
4 กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ
5 จันทบุรี เขต 1 ประกาศ
6 จันทบุรี เขต 2 ประกาศ
7 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศ
8 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศ
9 ชลบุรี เขต 1 ประกาศ
10 ชลบุรี เขต 2 ประกาศ
11 ชลบุรี เขต 3 ประกาศ
12 ชัยนาท ประกาศ
13 ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศ
14 ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศ
15 ชุมพร เขต 1 ประกาศ
16 เชียงราย เขต 1 ประกาศ
17 เชียงราย เขต 2 ประกาศ
18 เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศ
19 ตราด ประกาศ
20 ตาก เขต 1 ประกาศ
21 ตาก เขต 2 ประกาศ
22 นครนายก ประกาศ
23 นครปฐม เขต 1 ประกาศ
24 นครปฐม เขต 2 ประกาศ
25 นครพนม เขต 2 ประกาศ
26 นครราชสีมา เขต 3 ประกาศ
27 นครราชสีมา เขต 4 ประกาศ
28 นครราชสีมา เขต 5
29 นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ
30 นนทบุรี เขต 1 ประกาศ
31 นนทบุรี เขต 2 ประกาศ
32 นราธิวาส เขต 1 ประกาศ
33 นราธิวาส เขต 2 ประกาศ
34 นราธิวาส เขต 3 ประกาศ
35 บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศ
36 บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศ
37 ปทุมธานี เขต 1 ประกาศ
ใบสมัคร
38 ปทุมธานี เขต 2 ประกาศ
39 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศ
40 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศ
41 ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศ
42 ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศ
43 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศ
44 พิจิตร เขต 1 ประกาศ
45 พิจิตร เขต 2 ประกาศ
(ผ่าน Facebook Page)
46 พิษณุโลก เขต 2 ประกาศ
47 เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศ
48 ภูเก็ต ประกาศ
49 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศ
50 ร้อยเอ็ด เขต 3 ประกาศ
51 ระนอง ประกาศ
52 ระยอง เขต 1 ประกาศ
53 ระยอง เขต 2 ประกาศ
54 ราชบุรี เขต 1 ประกาศ
55 ราชบุรี เขต 2 ประกาศ
56 ลพบุรี เขต 2 ประกาศ
57 เลย เขต 3 [ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
58 ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศ
ลิงก์สำรอง
59 สกลนคร เขต 2 ประกาศ
60 สตูล ประกาศ
61 สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศ
62 สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศ
63 สมุทรสาคร ประกาศ
64 สระบุรี เขต 1 ประกาศ
65 สระบุรี เขต 2 (ประกาศ) (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
66 สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศ
67 สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศ
68 สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศ
69 สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศ
70 สุรินทร์ เขต 1 ประกาศ
71 สุรินทร์ เขต 2 ประกาศ
72 หนองคาย เขต 1 ประกาศ
73 หนองคาย เขต 2 ประกาศ
74 หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศ
75 อ่างทอง ประกาศ
76 อุดรธานี เขต 3 ประกาศ
77 อุทัยธานี เขต 1 ประกาศ
78 อุทัยธานี เขต 2 ประกาศ
79 อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่
สำนักงานเขตพื้นที่
ประกาศรับสมัคร
80 สพม. เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ประกาศ
81 สพม. เขต 2
กรุงเทพมหานคร
ประกาศ
82 สพม. เขต 3
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
83 สพม. เขต 4
ปทุมธานี สระบุรี
ประกาศ
84 สพม. เขต 5
สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง
ประกาศ
85 สพม. เขต 6
ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
ประกาศ
86 สพม. เขต 7
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
ประกาศ
87 สพม. เขต 8
ราชบุรี กาญจนบุรี
ประกาศ
88 สพม. เขต 9
สุพรรณบุรี นครปฐม
ประกาศ
89 สพม. เขต 10
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ประกาศ
90 สพม. เขต 11
สุราษฎร์ธานี ชุมพร
ประกาศ
91 สพม. เขต 13
ตรัง กระบี่
ประกาศ
92 สพม. เขต 14
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประกาศ
93 สพม. เขต 17
จันทบุรี ตราด
ประกาศ
94 สพม. เขต 18
ชลบุรี ระยอง
ประกาศ
ใบสมัคร
95 สพม. เขต 19
เลย หนองบัวลำภู
ประกาศ
96 สพม. เขต 21
หนองคาย-บึงกาฬ
ประกาศ
97 สพม. เขต 22
นครพนม-มุกดาหาร
ประกาศ
98 สพม. เขต 24
กาฬสินธุ์
ประกาศ
99 สพม. เขต 28
ศรีสะเกษ ยโสธร
ประกาศ
100 สพม. เขต 30
ชัยภูมิ
ประกาศ
101 สพม. สพม.31
นครราชสีมา
ประกาศ
102 สพม. เขต 32
บุรีรัมย์
ประกาศ
103 สพม. เขต 33
สุรินทร์
ประกาศ
104 สพม. เขต 34
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ประกาศ
105 สพม. เขต 36
เชียงราย-พะเยา
ประกาศ
106 สพม. เขต 37
แพร่-น่าน
ประกาศ
107 สพม. เขต 38
สุโขทัย-ตาก
ประกาศ
108 สพม. เขต 39
พิษณุโลก-อุตรดิตถ์
ประกาศ
109 สพม. เขต 40
เพชรบูรณ์
ประกาศ
110 สพม. เขต 42
นครสวรรค์-อุทัยธานี
ประกาศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

ที่
สำนักงานเขตพื้นที่
ประกาศรับสมัคร
111 สศศ. ประกาศ

ที่มา : สพร.

แสดงความเห็น

แท็ก