ปรับข้อสอบโอเน็ต

ปรับข้อสอบโอเน็ต

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=

“ธีระเกียรติ”รื้อข้อสอบสทศ.