ข่าวการศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก ฉบับปรับปรุงสอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น แผนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ฉบับปรับปรุงสอคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551 ภาคเรียนที่ 2แผนการสอน

1135 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1136 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1137 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1138 แผนการ สอน ภาษา อังกฤษ
1139 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ที่มา : สพป.อุทัยธานี เขต 1

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!