ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา ประจำปี 2563 

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา 2 การจัดอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21,894 อัตรา 3


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close