โรงเรียนสวยน่าอยู่

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

การได้เห็นความเป็นอยู่ บรรยากาศ และสถานที่ของที่อื่นบ้าง ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆ  โรงเรียนก็เช่นเดียวกัน การได้เห็นบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน การสร้างแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื่นๆบ้าง ก็จะทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือ คุณครู  ได้ชื่นชม ได้แบบอย่างที่โรงเรียนของเราอาจจะขาดหายไป ลองดูบรรยากาศของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 บ้างครับว่าเป็นอย่างไร

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 2

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 3

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 4

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 5

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 6

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 7

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 8

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 9

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 10

บรรยากาศหลังฝน ของโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 11

ขอบคุณ กลุ่มโรงเรียนสวยน่าอยู่


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close