ข่าวการศึกษา

ประกาศผลการประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประเทศ

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บัดนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประเทศ 2รายละเอียดทั้งหมด : ดาวน์โหลด ITA Online 2020


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close