สื่อการสอน

เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET 2558 ไฟล์ powerpoint

O-NET 2558

เอกสารประกอบการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET 2558 ไฟล์ powerpoint

  • ภาษาไทย ท1.1 ตอน 1
  • ภาษาไทย ท1.1 ตอน 2
  • ภาษาไทย ท2.1
  • ภาษาไทย ท4.1
  • ภาษาอังกฤษ ต1.1
  • ภาษาอังกฤษ ต2.1
  • วิทยาศาสตร์ ว6.1
  • สังคมศึกษา ส4.2

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนฯ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!