สื่อการสอน

แจกหนังสือกว่าจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์

กว่าจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์

เป็นหนังสือแนะแนว การเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้น้องๆที่สนใจเรียนต่อ เข้าใจว่าวิศวะฯคอมคืออะไร เรียนเรื่องอะไรบ้าง ยากง่ายอย่างไร จบแล้วทำงานอะไร เป็นต้น
ทำให้หนังสือเล่มนี้เเปรียบดั่งมีเข็มทิศ ของน้องๆก่อนที่จะเลือกเรียนสาขานี้ หนังสือเล่มนี้เขียนจากประสบการณ์จริงในมหาวิทยาลัย เรียบเรียงให้อ่านง่ายสนุก และยังได้สาระครับ

หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อแจกเป็นการกุศล แด่ครูอาจารย์ รวมถึงพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง อันเป็นที่รัก ผู้ประสาทวิชาความรู้และอนาคตที่ดี แด่ผู้เขียน
เนื้อหาประกอบด้วย

วิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง

 • ประวัติคอมพิวเตอร์
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Com Eng, Com Sci, SE Eng, IT Eng, IT
 • รายชื่อมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอน
 • หลักเกณฑ์ การเข้าศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คะแนน Adminission วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี ล่าสุด
 • ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย
 • โครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิธีเรียน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดกลุ่มวชิาวิศวกรรมพื้นฐาน
 • รายละเอียด กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
 • กลุ่มวิชาเลือกสาขาเครือข่าย
 • เกียรตินิยม (Honor) การภาคทัณฑ์ (Probation) และ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (Retire)
 • เครื่องมือที่ใช้ในการเรียน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ห้องวิจัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • IT Certificate สําหรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แล้วทํางานอะไร
 • ศีกษาต่อระดับปริญญาโท เอก

ที่มา : https://www.blognone.com/node/60126

คลิกดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!