สื่อการสอน

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563

ป.1 >> https://www.youtube.com/channel/UCgQFYNOdd2eobhQJw7BTkGw

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 2

ป.2 >> https://www.youtube.com/channel/UC-liZGyaPd97IQL7fbDDQUg/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 3

ป.3 >> https://www.youtube.com/channel/UCd_nrc4V54a4DFLGrv1R8VQ/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 4

ป.4 >> https://www.youtube.com/channel/UCwI1AwFJCBnFaYmE9TZ0YPw/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 5

ป.5 >> https://www.youtube.com/channel/UCivRJVY6AESXjjqEHkn-xUg/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 6

ป.6 >> https://www.youtube.com/channel/UCEtaaeqY7y8B9bGr-Y7kKdg/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 7

ม.1 >> https://www.youtube.com/channel/UCK4CGaln7bIajKzTAd0fLZg

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 8

ม.2 >> https://www.youtube.com/channel/UCkGQRzlwZFWkOin9SiP7JUQ/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 9

ม.3 >> https://www.youtube.com/channel/UCEDTSRW-0iUxL_45MR3ESPg/videos

ช่อง Youtube สื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ตามหนังสือของกระทรวง (สสวท.) ปีการศึกษา 2563 10

ที่มา : โครงการสอนออนไลน์ – Project 14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close