ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ซึ่งหนังสือนี้จะมีในระบบ E-COVID 19  อยู่แล้วนะครับ ถ้าโรงเรียนใดเข้าไปรายงานแล้วจะเจอ ลิ้งก์ประเมินตนเอง http://202.29.173.13/school  รหัสเข้าใช้งานคือรหัสโรงเรียน 10 หลัก ครับ

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2

หนังสือรับรองการประเมินผลประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 3

ลิ้งดาวน์โหลดหนังสือรับรองการประเมินตนเองโดยไม่ต้องเข้าระบบ E-COVID 19 :  ดาวน์โหลด


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close