สื่อการสอน

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้  วิชาภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 2หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 3หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 4หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 5หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 6
ตุ๊กตายอดรัก (ป. 1 – 2)ใจดีสู้เสือ (ป. 1 – 2)อยากมีปีก (ป. 1- 2)ได้ที่ขี่แพะไล่ (ป.1 – 2)กระต่ายแหย่เสือ (ป. 1- 2)

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้  วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 7หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 8หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 9หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 10หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 11
หนูหวานฉลาดขายหนูหวานฉลาดซื้อตัวเลขสำคํญไฉนสองภาษาของเวลาจัตุรัสกลวิเศษ

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close